Vieškelėliu užmirštu Aš į tėviškę grįžtu
Prie Nemuno krantų.
Čia, tarp miegančių rugių, Tarp saulėlydžių tykių
Nors mintim pabūt sykiu.

Mėlynaki Nemunėli, Leisk bangą palytėt,
Leisk nuplaut nuo kojų smėlį Ir dviese patylėt.
Leisk gėrėtis nors iš tolo Rausva saulėlydžio spalva.
Tarp vasarojų ir dangaus Tai mano Lietuva.
Tarp vasarojų ir dangaus Tai mano Lietuva.
Pragrojimas
Snaudžia paukščiai ir žara, Bus naktis labai gera.
Kaip stebina tyla
Ir vilioja lyg laužai Užburti žvaigždžių lašai.
Ir stebiesi, ir prašai.

Mėlynaki Nemunėli, Leisk bangą palytėt,
Leisk nuplaut nuo kojų smėlį Ir dviese patylėt.
Leisk gėrėtis nors iš tolo Rausva saulėlydžio spalva.
Tarp vasarojų ir dangaus Tai mano Lietuva.
Tarp vasarojų ir dangaus Tai mano Lietuva.

Pragrojimas
Mėlynaki Nemunėli, Leisk bangą palytėt,
Leisk nuplaut nuo kojų smėlį Ir dviese patylėt.
Leisk gėrėtis nors iš tolo Rausva saulėlydžio spalva.
Tarp vasarojų ir dangaus Tai mano Lietuva.
Tarp vasarojų ir dangaus Tai mano Lietuva.

Pragrojimas

Originalas priklauso :
Muzika: Benjamino Gorbulskio
Žodžiai: Nijolės Tallat-Kelpšaitės