Kai virsta dienos naktimi, kai lieka viskas praeity,
Aš surandu senas dainas
Kai jos ir vėlei suskambės, iškils vaizdai iš praeities
Ir prisimins seni draugai

Neišeiki tu , neišeiki tu, nepaliki saulėtų namų
Neišeiki tu, nepalik manęs
Neišeiki tu , neišeiki tu, nepaliki saulėtų namų,
Neišeiki tu, nepalik manęs

Taip mes kartojame nesyk, praradę daug ką praeity
Neišeiki tu, nepalik manęs
Diena pavirs juoda naktim, bet aš lieku vėl su tavim,
Neišeiki tu, nepalik manęs

Neišeiki tu , neišeiki tu, nepaliki saulėtų namų
Neišeiki tu, nepalik manęs
Neišeiki tu , neišeiki tu, nepaliki saulėtų namų,
Neišeiki tu, nepalik manęs

Pragr.

Neišeiki tu , neišeiki tu, nepaliki saulėtų namų
Neišeiki tu, nepalik manęs
Neišeiki tu , neišeiki tu, nepaliki saulėtų namų,
Neišeiki tu, nepalik manęs

Neišeiki tu , neišeiki tu, nepaliki saulėtų namų
Neišeiki tu, nepalik manęs
Neišeiki tu , neišeiki tu, nepaliki saulėtų namų,
Neišeiki tu, nepalik manęs