Vis rečiau beparašom
Vienas kitam
Vis dažniau gaila vaško
Žvakei rusent

Vis galvojam, kad dienos
Pasikartos
Kada dulkiną kiemą
Išasfaltuos

Jau seniai beskambėjo Mūsų daina
Jau seniai besėdėjom Per visą nakt
Jau seniai betylėjom Ir buvo gerai
Jau seniai taip reikėjo Vėl susieit

Vis rečiau susimąstom
Kas bus toliau
Vis dažniau ieškom krašto
Kur dar keliaut

Vis galvojam, kad laikas
Mums atleis
Kada amžinos klaidos
Taps daiktais

Jau seniai beskambėjo Mūsų daina
Jau seniai besėdėjom Per visą nakt
Jau seniai betylėjom Ir buvo gerai
Jau seniai taip reikėjo Vėl susieit