Šiam pasuly visko būna , Atsimerki vieną rytą.
Ir dairaisi ar čia juoktis , Ar čia verkti nežinai.
Kas mylėta kuo tikėta , Lyg žaliu lietum nulyta.
Ąžuolais vijokliai virtę, O vijokliai ąžuolais.

Pelkės giriomis pavirto, verkia pievos ir šilojai,
Saulės vėjo savo rankų , Vakarykščių valandų.
Rodos nieko nepažysti, O galbūt nepažinojai.
Ogal vandenį ir duoną , Vadini kitu vardu.

PRAGR

Atsimerki one auksas, Kas labiausiai auksu tviska
Atsimerki o ant kalno , Tavo namo pamatai.
Šiam pasauly visko būna , Šiam pasauly bus dar visko.
Daug labai keistų dalykų , Atsimerkęs pamatai.