Na na na …

Dar ne kartą , varnėnai prausis lietuje – dar ne kartą
Dar ne kartą , laukai ir širdys po lietaus pavasarės

Dar ne kartą, glostysim beržą šlamantį, prie mudviejų vieškelio šlamantį
Dar ne kartą , dar ne kartą .

Dar ne kartą , viršūnėn medžių vėjas skris – dar ne kartą    ( o uo )

Dar ne kartą , mums rytas vakarą pavys – dar ne kartą
Dar ne kartą, lėksim su vėju virš miškų,mes lėksim lyg paukščiai virį laukų
Dar ne kartą , dar ne kartą .

Na na na …

Dar ne kartą , griaustiniai skirs ir suves – dar ne kartą   ( u u u )
Dar ne kartą , varnėnai prausis lietuje – dar ne kartą

Tik vieną kart , tik vieną kart plauksim į jūrą
Į jūrą plauksim pasiklyst , pasiklyst , pasiklyst
Tik vieną kart , tik vieną kart plauksim į jūrą
Į jūrą plauksim pasiklyst , pasiklyst , pasiklyst

Na na na ..