Šimtas negražių panų daro balių be bernų
Bet pakvietė mane ir vaišina degtine
Negražiausia iš visų , nori meilės net baisu
Bet truputį palukėk , reik išgert šiek tiek

2x          Skani degtinė pavasarį , kai nosim žemę apari
Ir nuogas klevas ima skleist lapus
Skani degtinė pavasarį , kai nosim žemę apari
Ir greitai visos panos gražios bus
Pragr
Vaikšto butelis ratu , žalio stalo kvadratu
Aš tą butelį stveriu už kakliuko ir geriu
Tuoj gražiausią iš panų šokt pakviesti jau einu
Bet truputį palukėk , reik išgert šiek tiek

2x         Skani degtinė pavasarį , kai nosim žemę apari
Ir nuogas klevas ima skleist lapus
Skani degtinė pavasarį , kai nosim žemę apari
Ir greitai visos panos /                                        gražios bus
Ir greitai visos bobos
Ir greitai visos mergos /
Pr.
Nai na nai na na ….