Kas aštresnė – ar baimė, ar kulkos?
Kiek mirtis pasislėpus veidų?
Klausė samanų maldami dulkes
Aštuoni karžygiai sutemų.

Tų, kam lemta nuo meilės sudegti
Niekada nenukausi kardu.
Laistė žiežirbom alkaną naktį,
Aštuoni karžygiai sutemų.

Ar išduoti lengviau, nei numirti?
Ar nušauti lengviau, nei pamilt?
Šimtą metų piliakalnius pilti
Ir per vieną naktį pražilt…

Baltas rūkas vietoj karūnų,
Vėjo sruogos vietoj sparnų.
Gėrė ugnį užkąsdami dūmais
Aštuoni karžygiai sutemų.

Ar išduoti lengviau, nei numirti?
Ar nušauti lengviau, nei pamilt?
Šimtą metų piliakalnius pilti
Ir per vieną naktį pražilt…