Pilna šįvakar šokių salė
Šviesos ir džiaugsmo man ir tau
O mano žvilgsnis tau pasakė
Ką aš kviesiu šokiui pirmam

Nors aplink veidų šimtai
Aš matau tave tiktai
Mes vienų vieni čionai
Neša mus jaunystės sparnai    }  2 k.

Kažin kelintas šitas šokis
Pamiršom skaičių mes abu
Aš tau šypsausi, tu man šypsaisi
O Visa kita mums nesvarbu

Nors aplink veidų šimtai
Aš matau tave tiktai
Mes vienų vieni čionai
Neša mus jaunystės sparnai    }  2 k.

Neramus, kaip srovė, neša mus šokis vėl
La – la – la…

Užgesus šviesai, apgaubus vėsai
Ilgai krūtinėj dar šoks širdis
Ilgai klajosiu dar po miestą
Ilgai linkėsiu labos nakties tau

pried.  Nors aplink veidų šimtai
Aš matau tave tiktai
Mes vienų vieni čionai
Neša mus jaunystės sparnai