Mano meile dėl tavęs , aš perplauksiu visas upes
Perskrisiu jūras gilias , kad tik tave , tave surast

Aš pavogsiu iš tavęs , tavo pikto skausmo ąšaras
Tą slegiantį liūdesį , sakyk sakyk kur tu esi ?

Aš leisiu įšeiti tau , lauksiu kol grįši o jeigu ir ne ,
Tave vėl surasiu .

Aš vėl sugrąžinsiu tau , šypsena lūpoms pasaulį akims
Sparnus tavo sielai .

Mano meile aš tikiu , kad nesvarbu ar daug klaidų
Kas buvo pražuvo , svarbu , kad mes dabar kartu .
Mano meile ar žinai , kad laimės dideli sparnai ,
Nuneš nors galėtų į ten iš kur męs jau niekad negrįžtumėm .

Pr .              Sol0

Vėl kvepės vanile , tylus dangus – Tu toks skanus .

Pr. 2x .