Tylioj nakties šviesoj pamiršę savo vargą
Ir laimėj ir kančioj kartojam tavo vardą.
Kažkur tamsioj nakty virš miegančio betliejaus
Įsižiemė žvaigždė, nes gimė kūdikėlis

Ji visada švytės ir man suteiks vilties
Dėkojame visi, kad tu esi.
Pažvelki, patylėk, paguoski, pagailėk,
Tikėk manim, o viešpatie tikėk.

Stebuklų naktyje mes kylame į šviesą
Ir laimėj ir skausme rankas į dangų tiesiam
Tylioj nakties šviesoj pamiršę savo vargą
Ir laimėj ir kančioj kartojam tavo vardą.

Pažvelki, patylėk, paguoski, pagailėk,
Tikėk manim, o viešpatie tikėk.
Pažvelki, patylėk, paguoski, pagailėk,
Mylėki mus, o viešpatie mylėk.

Ji visada švytės ir man suteiks vilties
Dėkojame visi, kad tu esi.
Pažvelki, patylėk, paguoski, pagailėk,
Tikėk manim, o viešpatie tikėk.