Svajonių diena prasideda tyliai,
Kol mes tampam naktiniai su geriausiu draugu.
Nesakyk niekada, tegul pasako kaimynai,
Kad jau dainuotume tyliai, ar kad mums jau gana.

Su draugais, su draugais,
Jaučiuosi gyvas, kaip senais gerais laikais.
Su draugais, mes su draugais,
Laikysim dangų, tiek kiek sveikata dar leis.

Nenoriu tylėt, apie mūsų vienybę,
Ji turi trukt amžinybę, tiek metų esam kartu.
Šiandien mūsų diena, mes turim būti laimingi,
Ne pinigais turtingi, o kiekviena minute.