Debesys vėl plaukia svetimi
Šaltas vėjas kaukia dangumi
Viltie, užgesk jau keliai mūs laukia tolimi

Sudie Eliza, Eliza gražiausia iš gėlių
Sudie Eliza, Eliza vis tiek tave myliu
Sudie Eliza, Eliza tu nuotaka žydra
Sudie Eliza, Eliza kai pasaka tikra

Mūsų meilė buvo nekalta
Vien tik tau ir man ji sutverta
Sudie, sakau, ak, nejau ji amžiams prarasta

Sudie Eliza, Eliza gražiausia iš gėlių
Sudie Eliza, Eliza vis tiek tave myliu
Sudie Eliza, Eliza tu nuotaka žydra
Sudie Eliza, Eliza kai pasaka tikra