Dabar vienodai sveria žodis ir tyla.
Gyvybe vėl pakvipo mėnesiena.
Šią šviesią naktį miegot ir melstis nevalia
Tokion naktin tik Dievas lieka vienas.

Aš netikiu tavim tu dar nesugrįžai.
Gal mano ilgesys sukūrė šitą vaizdą.
Ar moki dar bučiuot ar dar neužmiršai?
Prieik arčiau negu dievų mums leista…

Nubusk nubusk ir patalus praskleisk
Mano delnuos švelnumo paukštis spurda.
Paglostyk jį žvilgsniu ir jam prabilti leisk
Pasaulis šis juk mudviem ir sukurtas.

Čia aš Jūrate po visų karų
Kraujo aimanų mirties malūnų.
Virš nebūties nutiestu lieptu pareinu
Pamerkt rankas į tyrą tavo kūną.

Nuo mūšio lauko tu kvepi rūgščia žeme
O nuo plaukų tavų pavojų miglos sklaidos
Tad apkabink paliesk partiesk bučiuok mane
Liepsnotom lūpom užgydyk mano žaizdą.

Nubusk nubusk ir patalus praskleisk
Mano delnuos švelnumo paukštis spurda.
Paglostyk jį žvilgsniu ir jam prabilti leisk
Pasaulis šis juk mudviem ir sukurtas.

Nubusk nubusk ir patalus praskleisk
Mano delnuos švelnumo paukštis spurda.
Paglostyk jį žvilgsniu ir jam prabilti leisk
Pasaulis šis juk mudviem ir sukurtas.