Ata dase čio kamos sebelo
Ketailo nočė dote nemo monise
Motenen comese metenačo dotefe
Konuno to de čekos una muke toreval

Če kernos unačikos iverlos korke tver
Ino kerlios teviros kenesires enes tirlos
Kenero ketinlo maila

Suk suk rateli suk I viena puse
Pasakyk mergaite ar busi mano taip ar ne
Na pasakyk mergaite ar tu mano busi
Mano mano šį vakara mano mano šią nakt

Prgr.

Mene mene vita bela kote vio čiul
O o oi mama bale rumba vajemi ir 1 posm

Pried prgr Pried