Susirinkome į būrį padainuokim ir linksmai pašokim,
Taip seniai jug nesimatėm mes visi geri draugai.

Skamba, skamba mūsų dainos, na ir kas kad metai mainos
Skamba, skamba gitara, uždainuokime drauge.
Skamba, skamba mūsų dainos, na ir kas kad metai mainos
Skamba, skamba gitara, uždainuokime drauge.

Kas bebūtų, benutiktų, viens kitam mes visada padėsim,
Mūsų dienos, mūsų naktys, neliudėkime draugai.

Skamba, skamba mūsų dainos, na ir kas kad metai mainos
Skamba, skamba gitara, uždainuokime drauge.
Skamba, skamba mūsų dainos, na ir kas kad metai mainos
Skamba, skamba gitara, uždainuokime drauge.

pragrojimas

O mano Lietuva, šalele mylima, brangiausia iš visų
Pasauly nėr tokių
Čia kloniai ir miškai, gimti tėvų namai
Čia vyturio daina, taip širdžiai artima.
Aš daug kur keliavau, tiek daug kraštų mačiau,
Bet troškau visada sugrįžti pas tave.

pragrojimas

Čia saulė ir dangus ir artimas žmogus
Man viskas miela čia, nes čia jug Lietuva.
Kur Baltijos krantai, auksiniai gintarai,
Ir upės, ežerai – gražiausia ji tikrai.
Čia protėvių dvasia, kiekvieno širdyse,
Gyvuoki visada šalele mylima.

pragrojimas

Jaunos mano dienos, rūpesčių nėra
Aš esu nevienas, juk draugai šalia.

Ša la la – visi dainuokim ir pašokime sustoję rateliu
Ša la la – tu nusijuoki, šiam pasaulyje gyventi nuostabu.
Ša la la – visi dainuokim ir pašokime sustoję rateliu
Ša la la – tu nusijuoki, šiam pasaulyje gyventi nuostabu.

pragrojimas

Mielosios mergytės, saldūs bučiniai,
Žybčioja akytėm, mylim jus labai.

Ša la la – visi dainuokim ir pašokime sustoję rateliu
Ša la la – tu nusijuoki, šiam pasaulyje gyventi nuostabu.
Ša la la – visi dainuokim ir pašokime sustoję rateliu
Ša la la – tu nusijuoki, šiam pasaulyje gyventi nuostabu.

pragrojimas