Gal jau naktis praeis ir niekada negrįš
Blaškė klajonių vėjai, gaubė tamsa naktis
Bet patekėjo saulė, mano širdy šviesu
Ačiū kad šiam pasauly, aš su tavim esu

Sušvitai manoj padangėj juosta laimės spindulių
Su tavim tik saulę brangią aš palyginti galiu
Tad spindėk manoj padangėj tarp auksinių spindulių
Dangui tiesiasi rankos,  aš į saulę einu

Bėdos pavirsta niekais, kai tu esi kartu
Kančią kitiems palieku. Mano širdy tik tu
Būk mano laimės saulė, rytas be debesų
Ačiū kad šiam pasauly, aš su tavim esu

Sušvitai manoj padangėj juosta laimės spindulių
Su tavim tik saulę brangią aš palyginti galiu
Tad spindėk manoj padangėj tarp auksinių spindulių
Dangui tiesiasi rankos,  aš į saulę einu

Pragr

Gyvenimas kaip laivas audringam vandeny
Bet aš tame laive, turiu miela tave
Iš saulės atkeliavusi su šypsena švelnia
Kaip angelas tu pavergei mane

 

Sušvitai manoj padangėj juosta laimės spindulių
Su tavim tik saulę brangią aš palyginti galiu
Tad spindėk manoj padangėj tarp auksinių spindulių
Dangui tiesiasi rankos,  aš į saulę einu

Sušvitai manoj padangėj juosta laimės spindulių
Su tavim tik saulę brangią aš palyginti galiu
Tad spindėk manoj padangėj tarp auksinių spindulių
Dangui tiesiasi rankos,  aš į saulę einu