Sužydės gegužy ievos plačiašakės,
Skleisis jų žiedai balti, rasos pilni.
Man dar ilgai vaidensis tavo akys,
Sidabrinis juokas ir gelsvi plaukai.

Nubangavo vasara, žalia praėjo,
Nužydėjo tie žiedai rasos pilni,
Man širdyje paliko tavo akys,
Sidabrinis juokas ir gelsvi plaukai.

Pam param….

Sužydės gegužy ievos plačiašakės,
Skleisis jų žiedai balti, rasos pilni.
Man dar ilgai vaidensis tavo akys,
Sidabrinis juokas ir gelsvi plaukai.