Sveiki sveiki namai gimti, Vai džiugu man jų glėby
Rieda skruostu ašara skaidri
O močiut, o sengalvėl, Neraudok, šalia aš vėl
Nusijuok o žilas tėvužėl

Neradau kituos kraštuos, Saulės aš tokios kaitrios
Ir šilojų klonių nuostabių
Neradau gelsvų kasų, Ir žydrų židrų akių
Neradau aš nei lobių paslėptų

Aš namie, juokis širdie ! Aš namie, juokis širdie !

Sveiki ,sveiki namai gimti, Vai džiugu man jų glėby
Rieda skruostu ašara skaidri,
O močiut , o sengalvėl, Neraudok šalia aš vėl,
Nusijuok , o žilas tėvužėl

Aš namie , juokis širdie ! Aš namie, juokis širdie !
Aš namie , juokis širdie ! Aš namie, juokis širdie !