Užmigo mano miestas, nedega šviesa languose.
Ir tik aš vienas brendu tamsia gatve.

Taip jau gavosi, kaip taip gavosi,
Kad tu laikai kito ranką?
Kaip taip gavosi, taip jau gavosi,
Aš pasitinku vienas aušrą.

Aš tarsi pasiklydęs šuo, aš tarsi upė, ieškanti jūros.
Mano plaučiuose ruduo, mano kojos palietė dugną.
Kaip man atsispirt, kaip man atsispirt?
Nes mano spalvos iš lėto išblunka.
Kaip tau pasakyt, kaip tau pasakyt?
Tyloje širdys sudūžta.