Už viską aš dėkingas tik tau
Už meilę dovanotą tik tau
Už vakarus, naktis tikrai tik tau
Gražuole išsvajota tau tau tau

Pragrojimas

Matau tave ir sakau sau OKey
Kai draikosi vėjyje tavo plaukai
Tu praeini ir ore aš jaučiu
Tarsi balzamas, kurio aš geidžiu
Tos mielos akys ir aukso plaukai
Lik su manimi amžinai

Už viską aš dėkingas tik tau
Už meilę dovanotą tik tau
Už vakarus, naktis tikrai tik tau
Gražuole išsvajota tau tau tau

Pragrojimas

Ir vėl gatve einu ir geidžiu
Aš paragauti balzamo širdžių
Sutikti tas deimantines akis
Kurios ir vėl bent trumpam užvaldys
O dabar aš laimingas esu
Nes amžinai širdys kartu

Už viską aš dėkingas tik tau
Už meilę dovanotą tik tau
Už vakarus, naktis tikrai tik tau
Gražuole išsvajota tau tau tau

Pragrijimas

Už viską aš dėkingas tik tau
Už meilę dovanotą tik tau
Už vakarus, naktis tikrai tik tau
Gražuole išsvajota tau tau tau
+2
Už viską aš dėkingas tik tau
Už meilę dovanotą tik tau
Už vakarus, naktis tikrai tik tau
Gražuole išsvajota tau tau tau

Už viską aš dėkingas tik tau
Už meilę dovanotą tik tau
Už vakarus, naktis tikrai tik tau
Gražuole išsvajota tau tau tau