Akys, man patinka jo akys.
Naktys, kam bemiegės tos naktys ?
Aidą girdžiu, laužo rankomis tylą,
Dviejų širdžių, aidas vienu ritmu jau prabyla.

Tau – manoji žvaigždžių kalba, tau – beribė nakties tyla.
Tau – tylėjimas meilės manos ir ilgesingos dainos.
Tau – manoji žvaigždžių kalba, tau – beribė nakties tyla.
Tau – tylėjimas meilės manos ir ilgesingos dainos.

Veidas, man patinka jo veidas
Ledas, žvilgsnyje tirpsta ledas.
Lašą jaučiu – rieda ašaros sūrios,
Aš jį myliu, apkabinti geidžiu – jis nežino.

Pragrojimas

Tau – manoji žvaigždžių kalba, tau – beribė nakties tyla.
Tau – tylėjimas meilės manos ir ilgesingos dainos.
Tau – manoji žvaigždžių kalba, tau – beribė nakties tyla.
Tau – tylėjimas meilės manos ir ilgesingos dainos.

Imk dalelę bemiegės nakties mano meile,
Duok dalelę bemiegės nakties, nors dalelę.