Tyliai per smėlį keliauja laikas, ar matai?
Byrantis vėjy, įspausdamas žingsnius giliai.
Gal todėl negaliu pasakyti tau,
Tyliai tyliai tave myliu.

Tau dar neparnešiau lauko gėlių,
Tau nedainavau dainų.
Meile, tau dar neperskaičiau savo eilių,
Tau dar daug pasakyt turiu.

Kylančios bangos skalauja krantą vis labiau,
Svyrančios rankos maldauja meilės vis greičiau.
Per ilgai neparodžiau savų jausmų,
Per ilgai nesakiau „myliu“.

Tau dar neparnešiau lauko gėlių,
Tau nedainavau dainų.
Meile, tau dar neperskaičiau savo eilių,
Tau dar daug pasakyt turiu.

Noriu ryte, kad saulei pabeldus į mano langą,
Tu būtum šalia.
Aš noriu nubust ir ištarti „labas“
Nes…

Tau dar neparnešiau lauko gėlių,
Tau nedainavau dainų.
Meile, tau dar neperskaičiau savo eilių,
Tau d
ar daug pasakyt turiu.
(x2)