Kiek danguj žvaigždžių žemėj tiek širdžių
Kiek klaidžių kelių jūroj tiek bangų,
Ir kuriuo keliu eiti aš turiu,
Kad tave sutikčiau pasakyk meldžiu.

Pasakyk prašau kas aš ir kur einu

Kai tavęs ieškojau kėliaus ir klupau,
Kai širdis pravirko tave pažinau.
Atsivėriau meilei kančią sutikau,
Pailsėjau laimėj keliavau toliau.

Ir meldžiu tave jei pasiklysiu aš kely
Nepalik, neapleisk manęs,
Gal aš per mažai myliu, gal todėl per daug kenčiu,
Tu lydėk mane tavim tikiu.

Kai kalbi tu man aš tave girdžiu
Rodai kelią man į tave einu.
Pasakyk žmogau kas yra brangiau,
Už gyvenimą kurį jis duoda tau

Ir prašyk tada, jei pasiklysi tu kely
Nepalik, neapleisk manęs.
Gal aš per mažai myliu, gal todėl per daug kenčiu,
Tu lydėk mane tavim tikiu.

Pragrojimas

Ir meldžiu tave jei pasiklysiu aš kely,
Nepalik, neapleisk manęs.
Gal aš per mažai myliu, gal todėl per daug kenčiu,
Tu lydėk mane tavim tikiu.

Gal aš per mažai myliu, gal todėl per daug kenčiu,
Tu lydėk mane tavim tikiu.
Tu lydėk mane tavim tikiu.
Tu lydėk mane tavim tikiu