Saulėlydis pajūry, paraudus saulė žiūri,
Pro juostą debesų į tavo širdį.
Ir nuplauna jūra pėdas, tik ką paliktas ant smėlio,
Pakartot tų žingsnių laikas jau neleis.

Nesvarbu, ką tau skyrė, kas tau duota,
Juk prieš laiko tėkmę lygūs męs visi.
Šiandien tau gražiausi mūsų tostai,
Žvelk į priekį – dar viskas ateity.

Atgal nesidairyki, liūdnas mintis nuvyki,
Pažvelk – pasaulis nuostabus.
Lai pildosi svajonės, nedrasko abejonės,
Kas bloga – lieka praeity.