Sidabro rasoj prasidėję, po ilgos niūrios nakties
Nuo miesto akmens, laukų želmens mes ateinam gyvent ir šviest.
Lašelį lietaus nusiprausę, vidurį baltos dienos
Nuo miesto akmens, laukų želmens, mes pakylam laisvai dainuot.

Jeigu liūdna tai liūdėkim linksmai, mes laisvi, laisvi ir mūsų namai,
Mūsų židį nėra netikrumo gaidos, mes esam šiandien mes virš visados

Dainuok šalie skambiai ir ilgai, mes laisvės vaikai, mes jau kiti laikai,
Dainuok, kad po niūrios nakties atėjom mes gyvent ir šviest.

Kad javas geltonas, kad žalias pušynas, kad kraujo raudona spalva
Kad esam laimingi ir tau reikalingi, kad tu išdidi ir laisva

Dainuok šalie, laisvai ir ilgai, mes laisvės vaikai, mes jau kiti laikai,
Dainuok, kad po niūrios nakties atėjom mes gyvent ir šviest.
Lašelį ;oetas, trispalvėj šviesoj , mes esam visur, mes tavyje visoj
Dainuok gyvenimą Tėvyne, otau pritars visi vaikai , pritars visi vaikai…