Su kramtoma guma tu
Priklijavai savo širdele prie mano.
Drebančiu balsu aš paklausiau josios,
Ką ji apie tai mano ?

Trokšta ji mylėt ir būti mylima
trokštu padalint į dvi dalis save,
Pakentėt, kai skaudės
Nieko juk nėra pasauly kas gražiau
Tavo akyse jau viską pamačiau –
buvo kas ir kas dar (bus) .

Bus, dar bus tokių dienų,
Kai nekenčiu aš tavęs, o tu manęs.
Bet juk taip linksmiau, kai po visų audrų,
Grįšiu aš namo atgal pas tave, su aistra.

Trokšta ji mylėt ir būti mylima
trokštu padalint į dvi dalis save,
Pakentėt, kai skaudės
Nieko juk nėra pasauly kas gražiau
Tavo akyse jau viską pamačiau –
buvo kas ir kas dar bus .