Pragr

Aukštas dangus Žvelgia į mus
Tarsi delnuos Degtų saulė
Uogą aš tau Saujoj laikau
Tik nematau Tankmėje

Didelė ta, mūsų giria
Siena aukšta, kelio nėra

O – o – o – o 4k.

Pragr.

Uogą aš tau Sauja pilna
Tik nematau Nors diena
Paukštis sules Ir pasakys
Aš ten toli Ten arti

Sauja pilna, sauja tuščia
Neša mane, kur ta žinia?

O – o – o – o 8k..