Pasaldinki gyvenimą , nes per ilgai gyvenome
Mes ilgesy ir nerimą , ar viskas bus gerai
Ar gerą vyrą gausime , ar sūrią ašarą brauksime
Ar laimę semsim pilnais delnais , ar dalinsimės jos trupiniais

Išgerkit vyrai už mus , savo moteris mylinčias jus
Už tai kad męs laukiam,už tai kad męs kantrios,už tai kad męs saugom jausmus
Išgerkim moterys męs , už vaikus , už namus už drauges
Net jeigu ir klystam , svarbiausia draugystė , kad būtų kam širdį atvert
kad būtų kam širdį atvert

Pasaldinki gyvenimą , nuo šiandien viską męs galime
Juk duoti daug smarkiau nei ji , svarbiau kad būtų kam
Šilčiau gyventi kai žinai , kad laimę sau nusipelnei
Bet jei reikės , padės draugai , kurie visuomet žali

Pr.

Pragr.
Pr.2x