Akmeniniam židiny
Ugnis šilta rusena;
Jos liepsna kaitri
Lyg drugio sparnais plevena…

Mūsų kambary
Jauki dvasia gyvena.
Tu šalia manęs miegi-
Į tave man žiūrėt taip gera…

Ar mano dainos tave sušildo?
Ar tavo svajonės su manim išsipildo?
Ar mėnulio šviesoj mane surasi?
Ar savo jausmus tu sapnui atversi?

Tavęs aš nežadinsiu-
Miegok ramiai…
Telanko tave šiąnakt
Spalvoti sapnai…
Juose pamatysi
Mus abu šalia…
Tu juk žinai,
Kad taip bus visada…

Ar mano dainos tave sušildo?
Ar tavo svajonės su manim išsipildo?
Ar mėnulio šviesoj mane surasi?
Ar savo jausmus tu sapnui atversi?