Niekaip negaliu pamiršt dienų, kurias praleidome kartu
Buvo jau gražu, žydėjo gėlės, dūzgė bitės ant gėlių
Niekaip negaliu suprast, kodėl mes išsiskyrėm tuo metu
Tai dar daug dienų šlamėjo medžiai, nardė kregždės virš galvų

Vasara žalia
Prabėgo greit, ateis ir vėl šalta žiema
Nebežydės laukuose gėlės ir tada
Nebepašauks daugiau tavęs mano daina
Nekviestas šiaurys šaltais sparnais nuo medžių dūmą nudraskys
Suksis prieš akis geltoni lapai, kregždės žiemai mus paliks
Norisi dar vis, kad neišblėstų tavo veidas ir viltis
Degtų dar širdy, kad susitiktumėm dar šiam plačiam kely

Vasara žalia
Prabėgo greit, ateis ir vėl šalta žiema
Nebežydės laukuose gėlės ir tada
Nebepašauks daugiau tavęs mano daina
Sukasi ratu ir krinta snaigės ant pageltusių laukų
Stovi ant kalnų sušalę medžiai, nieks nečiulba ant šakų
Vien širdy jaučiu, nors tu toli, bet tavo balsą vėl girdžiu
Laukiu ir tikiu ateinant vasarai žaliu laukų taku

Vasara žalia
Prabėgo greit, ateis ir vėl šalta žiema
Nebežydės laukuose gėlės ir tada
Nebeišplauks daugiau tavęs mano daina