Dega miesto šviesos..spindi žiburiai
Apsnigtos nubalę, gatvės ir namai
Kur tik pažiūrėsi, namuose šviesa
Dega ten rusena …Kalėdinė dvasia.

Vėl Kalėdos..Vėl pas mus..
Širdy taip gera..gera mums..
Kviečiu užeiki, greičiau pas mus..
Pasidalinsim šiuo Kalėdiniu džiaugsmu.

Šaltis iš lėto ….piešė  lange..
Kalėdinį paveikslą…savo šalta ranka
O kambaryje…taip …šviesu ..jauku
Ir po Kalėdų egle… daugybė dovanų.