Pabūk su manim truputį , norėčiau tavo būti,
Kol saulė leidžiasi lėtai vakare
Eime smagiai pašokti , išgerti , nusijuokti,
Kaip gera kad esi šalia

Akys žaibo blykstėm perveria mane  , aš paklysiu tavo aistroje

Vieną , deja tik vieną meilės naktį žadėjai pasaulis nuostabus
Vieną . deja tik vieną aš galėjau suprasti , tokių kaip tu nebus
Vienok pasaulis margas , aš jame paklydęs vergas
Tavo užburtam jausmų kely.

Aš toks nuobodus , bet mielas , skverbiuos į tavo sielą
Bet tu vis užveri vartus  deja
Prašau kantraus likimo , mažyčio atleidimo, Kad surasčiau kelią pas tave
Akys tos klastūnės degina žvilgsniu , aš tavęs beprotiškai geidžiu

Pr.2x     Pragr.
Vienok pasaulis margas , aš jame paklydęs vergas
Tavo užburtam jausmų kely