Seniai seniai, labai seniai
Kai žmonės meldėsi gyvatėms
Gyveno šičia milžinai
Bet šito nieks nematė

Žėrėjo išmintim žyniai
O Gediminas pilį statė
Ir šalį laimino Dievai
Bet šito nieks nematė

Pr. Nieks nematė.

Juodosios jūros bangose
Mūs Kunigaikščio žirgas plakės
Švytėjo Lietuvos dvasia
Bet šito nieks nematė

Valiutos keitės ir laikai
Praščiokų vyžas keitė batai
Nutilo ant kalnų vilkai
Tik šito nieks nematė

Pr. Nieks nematė.

Teliko lyra ir knyga
Engėjai mūsų kraują lake
Jau mane šaliai pabaiga
Bet šito nieks nematė

Tauta tvirta tartum pilis
Ji Laisvės pamatus atstatė
Ir klesti Lietuvos šalis….
(Tik niekas to nematė)…

Pr. Nieks nematė.