Jau rudens šokis baigės, žvaigždėmis krinta snaigės
Kalėdų naktis pusnynų keliais į mūsų kiemą nusileis
Ar matai – šiąnakt sninga, ar jauti – aš laiminga
Tik ranką ištiesk, svajonėm pakviesk
Ir šoksime po krintančiom žvaigždėm.

Dvi mažytės ir pavydžios akys
Lydi mudu skriejančius ratu
Sniego seni, tu žvelgi nustebęs
Žinau ir tu norėtum likt kartu

Delnuose tirpsta snaigės, argi žodžių dar reikia
Stebuklas nakties, dvi širdis palies
Ir mūsų meilei vėl kelius nuties.

Ledo smaragdai vėl žemę uždengs
Neprisiminsime mūsų rudens
Šia naktį drauge po slapčiausius sapnus klajosim.
Meilei nereikia metų laikų, jeigu tikra – ji visuomet laiku
Todėl šia naktį mes vėl apie ją svajosim.

Jau žiema, lietus baigės, žvaigždėmis krinta snaigės
Kalėdų naktis pusnynų keliais, į mūsų kiemą nusileis.

Ar matai – šiąnakt sninga, ar jauti – aš laiminga
Tik ranka ištiesk, svajonėm pakviesk
Ir dūksime po krintančiom žvaigždėm

Dvi mažytės ir pavydžios akys
Lydi mudu skriejančius ratu
Sniego seni, nestovėk nustebęs
Šia naktį ir tu gali pasiaust kartu

Delnuose tirpsta snaigės, akyse šaltis baigės
Stebuklas nakties, dvi širdis palies
Ir mūsų meilei vėl kelius nuties.
Ir mūsų meilei vėl kelius nuties.
Ir mūsų meilei vėl kelius nuties.